VARFÖR AVLOPP ?

Enter Text

Varför gör vi avloppsvatten ?

Nu kan vi börja ta “spolfria” toaletter på allvar !

Spolvattnet från ett WC gör vår personliga, dagliga [lilla] 1,2 liter avfallsvolym 20 - 40 ggr större ...  det betyder att vi gör 30-40 liter avloppsvatten för transport av vår 1,5 liter avföring -- WCt förstorar vår utsläppsvolym ca30 - 40ggr !

Det är det som gör att vi inte längre kan ta hand om vårt kroppsavfall på platsen och det har skapat ett behov av antingen ett UTSLÄPP eller att samla och leda bort kloak-vattnet i ett AVLOPPSSYSTEM ...

Jämför med en attraktiv, funktionssäker, “torr” toalett och ett hanteringssystem som kan processa vårt 1,5 liter excreta på platsen utan olägenheter, så har vi utfört vårt Columbi Ägg trick, det som löser ett stort antal problem i ett hugg  ... eller är det en avhuggen Gordisk Knut ... behöver vi fler metaforer för en ‘genialisk’ lösning?


Skeptiker frågar hur man kan ha en REN toalett utan spolvatten ? Sanningen är ju att spolningen i WCt är inte för rengöring ... om vi ska ha rent i spoltoaletten/WCt får vi ofta ta till den där borsten, som står lite i skymundan bakom stolen ... vattenspolningen är huvudsakligen till för transport.  KlokToalett löser “rengöringen” genom bättra design av skålen, en optisk illusion och genom ventilation av stolen som gör att inget syns, ingen lukt kan komma upp eller ut i badrummet. När inget syns, inget luktar, tröttnar de flesta på att skrubba när det inte behövs.


Men Gråvattnet då ? Havs och Vattenmyndigheten säger att gråvatten som markinfiltreras i glesbygd inte är något hot mot Östersjön ... då är det  är en bevattningsresurs. Fokus ska läggas på toalettavfallet.
Enter Text