STAD & STRAND

Enter Text

Carl Lindström’s huvudsakliga arbete ägde rum i USA under åren 1975 -2010 Företaget var då Clivus Multrum och det byggdes många stora anläggningar för highways, beaches, nationalparker och för US Army Corps of Engineers. Den verksamheten är fortfarande framgångsrik och vi vill se mer av de applikationerna i Europa ...


I Hälsingborg har man nu skapat ett nytt projekt där toalettavfallet källsorte-ras för återvinning av växtnäring i städer som är ett av de få projekt som tar till vara på närsalter utan att det inbjuder tekniskt avfall eller tung metaller från stora mängder vatten. En speciell vacuumtoalett med låg spolvatten-mängd utnyttjas. Skåne är ett jordbruksområde som brukar kallas Sveriges brödbod. Just för att så mycket gödsel används där kan vi nu få en bild av hur mycket växtnäring vi kan få tillbaka från human avfall som gör att det inte längre är avfall utan en värdefull resurs. Vi kan se KlokToalett som en mot-svarande teknik för glesbyggd.


Vi kan kompostera i städer och i stora badplatser ...