OM COMPOSTÉRA

Enter Text

- Composteras grundare är civ.ing Carl Lindström från KTH-M och MIT, Cambridge, MASS ... gjorde ex-jobbet “MULTRUM” om termodynamiken i processen sluten långtidskompostering

- startade AB Clivus med föräldrarna på 1960 talet, som senare blev Clivus Multrum AB men ClivusMultrum blev kvar i 1900-talet ...

- Naturvårdsverket-Forskningen 1972- 75, sjöar, grundvatten, kustvatten och hav, som lade grunden till övertygelsen att avloppen måste avvecklas om vi ska klara klimat- och havs-miljön

- Naturvårdsverket-Forskningen 1972- 75, sjöar, grundvatten, kustvatten och hav.

- Miljöattaché på Svenska. Ambassaden i Wash DC 1975 - 1977 - MIT, Camb. MA Technology and policy, Masters Program 1977 -78

- Startade Clivus Multrum USA Inc. med Abby Rockefeller från 1977--  [Abby är dotter till David Rockefeller, som var en av de första kunderna i USA.

- GreenWare Inc. Cambridge, MA. USA 1993 -

Compostera AB Sweden, 2007 med strategin KlokToalett.se som kan bli havens räddning


Läsvärda Artiklar