INSTALLATIONSANVISNINGAR

Enter Text

Tankens placering


1.Om källare finns kan det vara bästa platsen för installation av tanken. IBC tank är 1m bred och 1,2 lång och kan då bli svår att få in i källare. Glasfibertanken är inte längre tillgänglig då tillverkaren gick i kunkurs under COVID


2. Om tanken ska stå under badrummet i krypgrund,  placera tanken på en dränerad avgrusad makadambädd.  Om det är ont om höjd under golv man ta av tanken från sin pall och sätta den direkt på en cementskiva (Cetris eller cemiwood) vilket spar 10 cm under toalettutrymmet. Om det finns möjlighet att grund- eller regnvatten kan stiga upp och lyfta tanken kan det vara idé att sätta ett 50-litersfat som sump och ha en dränkbar automatisk pump som pumpar vattnet till annan lägre eller längre bort belägen plats. Läs igenom punkterna 4 och 5 nedan så att ni från början planerar in hur vätskeuppsamlingen ska ske.


3. Om det inte finns utrymme under golv kan man ställa behandlings-tanken i mark utanför väggen och öppna ett burspråk i väggen. Om tanken kan placeras lågt nog för ett golv och en toalettstol kan det vara det snyggaste alternativet men man kan också installera en bänktoalett som visat på bilden till höger.


4. Om huset har 2 våningar kan tanken ställas i garderob på plan 1 och huvudsakliga badrummet placeras ovanför på plan 2


5.Nästa sida:

Tank i krypgrund med öppning genom väggInstallation IBC-tank