ELEGANT DESIGN

Enter Text

CompostEra måste tilltala alla sinnen... [för att kunna tilltala WC-användare]


Hur kan en torrtoalett vara mer attraktiv än en vattentoalett [WC] … och inte bara för miljö-entusiaster utan för vanliga människor i ett vanligt hus ?

Först måste alla obehagliga gamla invanda associationer till “torrdass” bytas ut (lukt, flugor, ofräscht uthus mm) mot aktuella, verkliga erfarenheter.  Vi har startat från grunden och byggt ett helt nytt system, som eliminerar det som kan stöta våra sinnen ...


                                                Resultatet:   KLICKA HÄR