Det viktigaste för användare är att det aldrig luktar illa !

Tuesday, 14 March 2017


Med CompostEras ventilationssystem ventileras hela badrummet ner i toalettstolen.  Då kan det aldrig lukta varken före, under eller efter användning.  Den luftmängd som tas in i huset är nära den som behövs för att undvika fukt och mögelskador.  Vill man kan den luften värmeväxlas för att ytterliga sänka energiåtgången i huset.


Med den optiska illusionen skada av design material och
val av belysning i badrummet behöver man aldrig stötas av oönskade synintryck
... allt man ser är ...
          ingenting