Historiken bakom CompostEra

Tuesday, 27 October 2015


Ett av skälen till varför vattenfria toaletter inte har utvecklats tidigare var misströstan att det kunde gå att långtidsprocessa fekalier utan att skapa oöverkomliga problem ... Min far Rikard Lindström gjorde den första långtids-komposterande toaletten 1939 vilken vi fortfarande använder som gäst toalett i mitt barndomshem i Tyresö. Vi började marknadsföra den här idén på 1960 talet ... mitt examensarbete på KTH hette MULTRUM 1969 och visade att man kan räkna med en exoterm process som har “sitt eget bränsle” och att vi inte behövde transportera toa-”avfallet” för det tog nästan hand om sig självt om man ger det rätt omständigheter. Det var det geniala i Clivus Multrum processen.  Utan vattenförorening, utan vatten-förstöring och utan att förstöra den bredspektrala växtnäringen i “kiss&bajs”.  “Rätt volym” är ett av huvudvillkoren och det första beviset för hur viktigt det är kom efter att en studentkollega på KTH, Christer Person, då på Sveriges Radio, kom till Tyresö för att göra en intervju om mitt ex-jobb och avslutade med orden ... “om någon kan göra den här toaletten i litet format så kommer den att bli framtidens toalett”... veckan efter att programmet sänts, slutade Christer på SR, tog ut en helsidesannons i Dagens Nyheter och lanserade MULLBÄNK, framtidens toalett !  Christer hade uppenbarligen plane-rat hela introduktionen noggrant, hade redan full produktions-kapacitet och sålde väldigt många på löftet att den kunde göra vad Clivus Multrum kunde men att hans toalett gick att installera på bad-rumsgolvet ... det visade sig inte vara så enkelt. Den lilla volymen saknade bufferkapacitet och drabbades ofta av de två randvillkoren ... det blev antingen för blött och rann ut på golvet eller för torrt och med hjälp av el-värmen gjorde massan till en tegelsten. Efter några år togs fler Mullbänkar ut,  än sattes in. Idag har den varit borta i flera decenier men varianter på Mullbänken görs och säljs fortfarande på de förväntningar som Persson skapade...

Vi berättar detta för att visa att det inte varit en rak väg från idé till framgång ... många har obehagliga minnen av både utedass och försöken att göra dom moderna ...
Carl startade Clivus Multrum ihop med sina föräldrar på 1960 talet . Även Clivus Multrum Inc. i USA med Abby Rockefeller på 70-talet. Abby’s far David är fortfarande delägare  i Företaget