Är DU vår NYa CEO?

 

KLIMATFÖRÄNDRING ÄR INTE VÅRT ENDA PROBLEM … KAN DU TA DIG AN EN LIKA STOR UTMANING?


Kan du leda ett litet företag som ska utveckla tekniken i en revolution: hur vi använder vatten, skyddar haven, skyddar åkerjorden från gifter och stödjer ett friskt jordbruk?

- Har du självtillit och är orädd inför nya radikala lösningar ?

- Vill du möta människor och presentera idéer och handskas med säljarbete och media

- Kan du vara själv bestämmande och självanställd ?

- Kan du ansvara för finansiering genom försäljning, crowd funding och anslag mm ?

- Tycker du att gamla paradigms är som en bur ... har du visioner utöver de vanliga?

- Vill du skydda människor [&djur] på planeten och få dom sporrade av ditt sätt att
   relatera och deltaga och hur produkter som vi kan erbjuda passar in i helheten ?

- Kan du arbeta på egen hand och samtidigt samarbeta  med andra skapare ?

- Har du passion för allt som som är näring för själsliga åtaganden och kan skapa lycka?
    Det vill säga: är du bra på att lösa konflikter med andra involverade ?

  1. -Kan du arbeta hårt när det du gör uppfyller de villkoren ?

- Är du o-rädd för affärsverksamhet så länge den skapar bra hälsa och miljö för planeten
   och är du orädd att dela med dig av dina visioner (som Greta Thunberg ?)

- Varken industriverksamhet, som plogar på som vanligt, organizationer eller politiker har hittills varit villiga att arbeta för riktigt hållbara lösningar ... nu är det på tiden !


OM OSS


Vi är gamla miljöradikaler, som insett det snabbt ökande intresset, stödet för och det enorma behovet av klimatpositiva lösningar.

Vi har varit engagerade i arbetet av radikala praktiska lösningar på hur vi behandlar vår egen excreta, som är den mest näringsrika produkt som naturen har tillgång till, för att hålla den rena växtnäringen tillgänglig i en cirkulär ekonomi ... vi kan även korrigera växtnäringens innehåll av medicinska restprodukter.  När vi förgiftar den bredspektrala växtnäringen i avloppsnät sker det på många olika sätt och det finns ingen teknik korrigering som kan göras pålitlig då det handlar om hur gift tillsätts på många olika sätt, ibland av kriminella organisationer som tjänar stora pengar på att erbjuda sig att ta hand om industriella gifter som hamnar i närmaste golvbrunn för ingen mäter dessa gifter i avlopp.

Toaletter har en avgörande inverkan på denna hantering, inte minst då vi har en mycket snabbt ökande vattenbrist i Sverige med vissa områden har nått kris.

Toaletter istället för att lösa problem är nu en av de värsta skaparna av förorening av haven och genom att slamhanteringen består av att sprida det på åkerjordar för att det enda billiga sättet att bli av med slammet ... på så sätt dödar vi både haven och jordbruksjordar med samma teknik ... AVLOPP,  som inviterar blandning av allt med ibland med katastrofala följder.


We are passionate about alternative resource treatment systems for both public and residential use. Our knowhow in the field is vast.  Nevertheless  the time has come to pass on the baton to someone with the necessary skill energy and enthusiasm to run and evolve the business with us as consultants in the background.


If you like the vision of what we want to accomplish: waste treatment systems that nourish people and planet rather than ravaging and depleting them,  and would like to work with a positive value base, contact us or spread the work to anyone you think might be interested


Thanks


Nanna Svendsen, Author and Carl Lindstrom, civing.

f.d. Naturvårdsverket, Svenska Ambassaden, WASH DC

www.kloktoalett.com