Nya mål för haven

 

Vissa kommuner tvingar boende att ansluta sig till ett vatten- och avloppssystem, som är:
-  10+ gånger dyrare än bättre individuella alternativ, driver boende från sina hem ...
-  sämre för miljön ... se  http://www.kalvfjardensvanner.se/kalvfjardensvanner/Domstolshaveri.html
-  skapar stor ilska och t.o.m. raseri i fall där familjer får sina hem beslagtagna genom vad som ser ut att vara lagstadgat bedrägeri då det inte ens slutgiltigt löser miljö-problemet. 


Det går att lösa förorenings-problemen både på land och för vattenmiljön med system för sluten långtidsbehandling av toalettavfall, som varken tar ut grundvatten eller har föro-renande utsläpp.   Man kan på så sätt också återvinna en bredspektral växtnäring av både makro- och mikronärsalter, samtidigt som vi isolerar fekalier och dess pathogener från att spridas i miljön.


Havsmyndigheten har slagit fast att markinfiltration av gråvatten med god marginal uppfyller kraven på utsläpp från fastigheter i närheten av Östersjön.  Dvs fastigheter som nu har blandavloppsvatten kan lösa sitt utsläppsproblem genom att bara långtidsbehandla sitt toalettavfall på platsen. Installation och underhåll kan göras på ROT och RUT.


Se t.ex. Hans Lönns anläggning på Älgö i Nacka kommun. Lönns system släpper inte ut någonting, är billigare, mer attraktivt att använda (ständigt luktfritt, tyst och snyggt i badrummet) men kommunen ville först att Lönn skulle betala för avloppet som han vägrar att använda då det förorenar mer.  Nacka Kommun är rädda att Lönn kan sätta “ett dåligt exempel” med sitt bättre system och att flera hellre skulle vilja ha det än avloppet !

Östersjöns bottnar är döda – inte bara i “djup-gravarna” enligt kartan till vänster utan även från Nacka Strand till Waxholm och Sandham. 


Orsaken är Henriksdals och Käppalas “renade avloppsvatten”.  Det kan inte vara ett bra alternativ att plussa på mera avloppsvatten genom att ansluta fler och fler kommuner till Henriksdal, när vi istället borde avlasta verken och minska utsäppen!
Framför allt inte lägga till skärgårds-områden, som kan infiltrera gråvatten och helt stoppa toalettavlopp.


Om vi installerade toaletter för sluten långtids-behandling, minskar vi grundvatten uttag, eliminerar vi kvävet, fosfor och kalium från urin och fekalier, för-bättrar grundvatten kvalitén. Avlopp skapar ytterligare förorening genom de stora slammängderna, som nu sprids och förgiftar matproducerande åkrar !


 

Vi behöver en ny strategi