design

 

CompostEra ska tilltala alla sinnen...


Hur kan en torrtoalett vara mer attraktiv än en vattentoalett [WC] … och inte bara för miljö-entusiaster utan för vanliga människor i ett vanligt hus ?

Först måste alla obehagliga gamla invanda associationer till “torrdass” bytas ut (lukt, flugor, ofräscht uthus mm) mot aktuella, verkliga erfaren-heter.  Vi har startat från grunden och byggt ett helt nytt system, som eliminerar det som stöter våra sinnen ...Resultatet:   KLICKA HÄR