boven: avloppen

 

Både Östersjön och boende behöver akut hjälp.


Avlopp är enligt Oceana (non-profit) den utan jämförelse största anledningen till att haven är döende

  1. 1) förstör haven [som Östersjön], även efter att man försökt rena avloppet ...

  2. 2)Vi behöver en ny strategi och en ny lagstiftning säger Caroline Szyber, ordförande i civilutskottet, som ansvarar för Vattenlagarna i Riksdagen. Alltför många, som inte har en miljon kr att spendera på en avloppsanslutning, manipuleras nu ur sina hem ! 
    Se: 
    http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2759403-andra-lav-trygga-vara-hem

3)  Fel att bara fokusera på vattnet, som avloppsindustrin har gjort och gör ännu !

Den nuvarande VA-lagen LAV 2006:412 skrevs och modellerades ursprungligen efter avloppsindustrin i USA [PL92-500, och har kopierats av så gott som alla länder med städer, WC och avlopp. Det flätas samman av en Washington DC baserad intresseorganisation som heter Water Environment Federation (WEF) och har tjänat syftet att stödja avloppsbyggen i nästan alla länder med städer, men nu behöver vi en ny lag som stimulerar ny teknologi som kan rädda haven. Som ett steg i att stoppa ECOCIDE av haven behöver vi ny strategi, som har fokus på ren växtnäring och inte förbjuder bättre alternativ till WC+avlopp. Den gamla lagen ger monopol för konventionella avlopp. Vi måste börja tillåta lösningar, som är bäst för både användare och miljön ... inte bara för avloppsindustrin och de kommuner runt Stockholm som missbrukar monopolet genom kryphål i lagen som gör att de påstår sig kunna debitera enskilda personer för hela infrastrukturen ... i praktiken resulterar det i “ekonomisk KOMMUNAL utrensning” av låg-inkomsttagare.


                                                                         NÄSTA