Vår blog

 

Nyheter av värde

Är det inte märkligt att det här ämnet fortfarande är så omgärdat av TABU ... med tanke på hur stora problem det skapar för oss på planeten måste vi tänka på hur vi behandlar vårt eget avfall och tala om det mer öppet ... det är faktiskt en fantastisk naturlig resurs och den bästa växtnäringen vi kan tänka oss när vi behandlar den rätt ... fosfor är på väg att slut säger växtnärings-industrin, om vi går vägen mot källsortering av den näring som är i cirkulation tar det aldrig slut ...

Subscribe to RSS Feed
 
Blog Summary Widget